วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความสามัคคีทำให้เป็นหนึ่ง


มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะได้ชัยชนะจดจ่อ มีสมาธิ ตั้งใจอยู่ในเกมส์ ไม่วอกแวก
วอร์มร่างกายก่อนลงสนาม


1 ความคิดเห็น: